Kvíz finančnej gramotnosti

Otázka 1/10

Pán Peter má v banke úverovú zmluvu na 5-ročný úver, v ktorej má dohodnutú úrokovú sadzbu vo výške 8% p.a. Banka po roku trvania zmluvného vzťahu s pánom Petrom prijala obchodné rozhodnutie, podľa ktorého sa zvyšuje úroková sadzba na 12% p.a. Banka túto zmenu oznámila svojim klientom na svojom webovom sídle. Mohla banka postupovať pri zvýšení úrokovej sadzby takýmto spôsobom?