Kvíz finančnej gramotnosti

Otázka 1/10

Peter sa po ukončení štúdia zamestnal v automobilke. Údaje uvedené v jeho prvej výplatnej páske však boli preňho nezrozumiteľné. Na výplatnej páske bolo okrem iného uvedené:


Mesačná hrubá mzda 1200 €
Odvody zamestnanca 13,4 %187,20 €
Nezdaniteľná časť základu dane328,11 €
Preddavky na daň z príjmu fyzických osôb 19 %130,09 €
Celková cena práce1622,40 €
Mesačná čistá mzda 882,71 €
Ktoré z nasledovných tvrdení je správne?