Registre útvaru dohľadu NBS

Prihlásenie

Zoznam dohliadaných subjektov a rozsah ich oprávnení
Informačné systémy pre dohľad nad bankovníctvom
Informačné systémy pre dohľad nad finančným sprostredkovaním a poradenstvom